Verbinding tussen mensen verminderd polarisatie. Leren luisteren naar elkaar zonder te oordelen, empathie te tonen voor anderen en bereid zijn om het overtuigen los te laten. Dit interactieve spel in de openbare ruimte creëert ruimte waarin open en respectvolle discussies kunnen plaatsvinden.
Connection between people reduces polarization. Learning to listen to each other without judging, showing empathy for others, and being willing to let go of persuasion. This interactive game in public space creates an environment where open and respectful discussions can take place.
Dit spel is mobiel en kan overal in de openbare ruimte worden toegepast. De kwesties zijn in sjablonenvormen gelaserd en worden met krijtspray op de grond aangebracht. Hierdoor vervaagt het spel zowel door het spelen als door weersomstandigheden. 
This game is mobile and can be set up in any public area. The topics are laser-cut into templates and applied to the ground using chalk spray. Over time, the game naturally fades due to both playing and weather. 
Het spel wordt uitgelegd via tekst rond het kader en toont de essentie. Als spelleider heb je de taak om aan de draaischijf te draaien en een vraag te stellen aan de persoon of personen op het bord. Deze vragen beginnen met woorden als 'wat,' 'waar' of 'welke.' Deze kunnen vragen zijn als: wat vind je belangrijk, waar kun je boos om worden, of welke geeft je angst? Gebaseerd op de gestelde vraag neemt de persoon een letterlijk en figuurlijk ‘standpunt’ in en gaat op een van de kwesties staan. Hieruit ontstaan gesprekken over keuzes, met als doel elkaar niet te overtuigen van elkaars standpunten.

The game's rules are explained through text around the frame, capturing its core idea. As the game leader, your role is to spin the spinner and ask players a question starting with words like 'what,' 'where,' or 'which.' For instance: what matters to you, where does your frustration come from, or which things cause fear? Based on the question, players take a physical and symbolic 'stance' by standing on a topic. This initiates discussions about choices, with the goal of understanding each other's perspectives rather than convincing one another.
Dit spel heeft potentie omdat de kwesties en onderwerpen kunnen worden gewijzigd naar onderwerpen die meer relevant zijn voor specifieke doelgroepen. Het kan op bepaalde locaties of in bepaalde wijken worden geplaatst om gerichte verbeteringen aan te brengen.
Back to Top